கடந்த 120 ஆண்டுகளில் இல்லா அதிகமான வெப்பம் பதிவு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்

உலக வெப்பமயமாதலுக்கு மற்றொரு அறிகுறியாக கடந்த 120 ஆண்டுகளில் 2020ஆம் ஆண்டு அதிகமான வெப்பம் பதிவாகி இருந்தது என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் 1906 ஆம் ஆண்டிற்கு பின்னர் எட்டாவது ஆண்டாக 2020 ஆம் ஆண்டில் இயல்பைவிட அதிகமாக வெப்பம் பதிவாகி இருந்ததாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. கடந்த 15 ஆண்டுகளில் 12 ஆண்டுகள் இயல்பை விட அதிகமான வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது என்றும்… Continue reading கடந்த 120 ஆண்டுகளில் இல்லா அதிகமான வெப்பம் பதிவு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்