இயற்கை உணவுத் திருவிழா 2021

பட்டம் பார்த்து பயிர் செய் என்று சொல்வார்கள். பார்த்து பார்த்து பயிரிடப்படும் நெல் வகைகளில் எத்தனை ரகங்கள் இருக்கின்றன என்று தெரியுமா. கும்பகோணத்தில் நடந்த இயற்கை உணவு திருவிழா பற்றி பார்க்கலாம். சொத்து போல் விதையை பேனா வேண்டும் என்பது மூத்தோர் சொல். அதற்கு ஏற்ப விதைகளை விவசாயிகள் குழந்தை போல பாதுகாத்து வருகின்றனர். நாம் அன்றாட உண்ணும் அரிசிக்கள் எந்த வகை நெல்லில் இருந்து வருகிறது என்று அறிந்தவர்கள் மிக சொற்பமே. அனைவரும் இதை அறிந்து… Continue reading இயற்கை உணவுத் திருவிழா 2021