பறவைக் காய்ச்சல் வைரஸ் மனிதர்களுக்கு பரவ வாய்ப்பு குறைவு

பறவை காய்ச்சலை ஏற்படுத்தும் h1 வைரஸ் பறவைகளிடம் இருந்து மனிதர்களுக்கு பரவும் வாய்ப்பு உள்ளது, என்றாலும் தற்போது அதற்கான ஆபத்து குறைவாகவே இருப்பதாக மருத்துவ நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். பறவைக்காய்ச்சல் 9 மாநிலங்களில் உறுதிப் படுத்தப்பட்டாலும் அது நாடு முழுவதும் பரவ வாய்ப்புள்ளது என்றும் அவர்கள் கணித்துள்ளனர். போபாலில் உள்ள தேசிய உயர் பாதுகாப்பு விலங்கின நோய் ஆராய்ச்சி கழகத்தின் நிபுணர்கள் வெளிநாட்டு பறவைகள் வலசை போகும் மூன்று முக்கிய சர்வதேச வழித்தடங்களில் இந்தியா உள்ளதால் இந்த வைரஸ்… Continue reading பறவைக் காய்ச்சல் வைரஸ் மனிதர்களுக்கு பரவ வாய்ப்பு குறைவு